Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
195
8
Ek
c
c
c
c
c
c
c
°
Otomatik
Flaþ 
Modu
c
c
*8
*8
c
c
c
c
Flaþ Kapalý
c
c
c
c
c
c
c
°
Flaþ Açýk
c
c
c
c
c
c
c
°
Otom. + Kýrmýzý-göz
c
c
c
c
c
c
c
°
Flaþ Açýk + Krm-göz
c
c
c
c
c
c
c
°
Yumuþak Flaþ
c
c
c
c
c
c
c
c
Zamanlayýcý
Geçiþ 
Modu
c
c
c
c
c
c
°
°
Sürekli Çekim
*18
*18
*18
*18
*18
*18
°
°
Çoklu-pozlama
c
c
c
c
c
c
c
°
Uzaktan Kumanda
c
c
c
c
c
c
c
c
Standart (Otomatik odak)
Odak 
Modu
c
c
c
c
c
c
c
c
Makro
c
c
c
c
c
c
c
c
Süper Makro
c
c
c
c
c
c
c
c
Pan Odak
c
c
c
c
c
c
c
c
Sonsuzluk
c
c
c
c
c
c
c
c
Manuel Odak
c
*9
c
c
c
c
*9
c
Kaydediln Piksel
Kayýt 
Modu 
menüsü
c
c
c
c
c
c
c
c
Kalite Seviyesi
*1
c
*1
*1
*1
*1
c
c
Beyaz Dengesi
c
c
*15
*15
c
c
*10
*11
Odaklama Alaný
c
c
c
*7
*7
*7
c
*12
Odak Kýsýcý
c
c
*17
*17
c
c
c
*12
Yrd. AF Iþýðý
*2
c
*2
*2
*2
*2
c
*13
AE Ölçme
c
c
c
c
c
c
c
*16
Hassasiyet
c
c
c
c
c
c
c
c
EV  Telafisi
c
c
c
c
c
c
c
c
Yüz Önceliði
c
c
c
c
c
c
c
°
D-Range Tlfsi
*3
c
*3
*3
*3
*3
c
c
Keskinlik
*3
c
*3
*3
*3
*3
c
c
Doygunluk
*3
c
*3
*3
*3
*3
c
c
Kontrast
c
c
c
c
c
c
c
°
Tarih Baskýsý
c
c
c
c
c
c
c
*14
Dijital Zoom
Diðerleri
c
°
c
c
c
c
c
°
Akýllý Zoom
c
c
c
c
c
c
°
c
c
LCD Arka Zemin Iþýðý Kapalý
*10: Otomatik takip AF seçilemezi.
*11: Nokta olarak belirlenmiþ.
*12: Kapalý olarak belirlenmiþ.
*13: Merkez-aðýrlýklý olarak belirlenmiþ.
*14: Yalnýzca Film SR Kapalý olarak 
ayarlandýðýnda mevcut.
*
15: Otomatik takip AF olarak ayarlý. 
(deðiþtirilebilir)
*16: AUTO olarak belirlenmiþ.
*17: Otomatik takip AF seçilmediði 
müddetçe mevcut.
*18: 5M olarak belirlenmiþ.
*19: 3M olarak belirlenmiþ.
L
E
K
Y
C
O
e_kb449.book  Page 195  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM