Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
196
8
Ek
Opsiyonel Aksesuarlar
Sadece bu kamera için mevcut olanbir dizi aksesuar mevcuttur.
Yýldýzlý (
∗) ürünler, kamera ile birlikte temin edilenler ile aynýdýr.
  Güçle ilgili aksesuarlar
Þarj edilebilir lityum-iyon pil D-LI8 (
∗)
Pil þarj cihazý kiti K-BC8 (
∗)
(Takým, pil þarj cihazý D-BC8 ve AC kablosunu içerir.)
AC adaptör kiti K-AC63
(Set, AC adaptörü D-AC63 ve AC kablosunu içermektedir.)
  Baðlantý kablolarý
USB kablosu I-USB7 (
∗)
AV kablosu I-AVC7 (
∗)
  Aský
Zincir aský O-ST8
Aský O-ST20 (
∗)
Deri aský O-ST24 (hakiki deri)
Spor aský O-ST30 (suya dayanýklý)
  Kap
Kamera kabý O-CC73
  Uzaktan Kumanda
Uzaktan kumanda ünitesi E (zoom fonksiyonu)
Uzaktan kumanda ünitesi F
e_kb449.book  Page 196  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM