Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
20
Baþlarken
1
Baþlýca Ülkeler ve Dünya Bölgelerindeki Ana Priz Tipleri
A
B
BF
C
S
Kuzey Amerika A.B.D., Kanada
9
Avrupa, 
Eski Sovyetler 
Birliði
Ýzlanda, Ýrlanda, Ýtalya, Ukrayna, Avusturya, 
Hollanda, Kazakistan, Yunanistan, Ýsveç, Danimarka, 
Almanya, Norveç, Macaristan, Finlandiya, Fransa, 
Belarus, Belçika, Romanya, Rusya
9
Ýngiltere
9
9
Ýspanya
9
9
Ýsviçre, Polonya, Portekiz
9
9
Asya
Tayvan, Japonya
9
Sri Lanka, Maldivler
9
Nepal, Bangladeþ, Moðolistan
9
Vietnam
9
9
Hindistan, Endonezya, Pakistan, Makau
9
9
Tayland
9
9
9
Kore
9
9
9
Filipinler
9
9
9
Singapur, Hong Kong
9
9
Çin
9
9
9
9
9
Malezya
9
9
9
Okyanusya
Avustralya, Tonga, Yeni Zellanda, Fiji
9
Guam
9
Tahiti
9
Orta ve Güney 
Amerika
Kolombiya, Jamaika, Haiti, Panama, Bahamalar, 
Porto Riko, Venezuela, Meksika
9
Brezilya, Peru
9
9
Þili
9
9
Arjantin
9
9
9
Ortadoðu
Ýsrail, Ýran
9
Kuveyt
9
9
Ürdün
9
9
Afrika
Kanarya Adalarý, Gine, Mozambik, Fas
9
Kenya, Güney Afrika
9
9
Cezayir
9
9
9
Mýsýr
9
9
9
Zambiya, Tanzanya
9
9
e_kb449.book  Page 20  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM