Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
37
2
Hýzlý Baþlangýç
Hýzlý Baþlangýç
Fotoðraflarýn Ýzlenmesi
Çekmiþ olduðunuz fotoðrafý hemen görüntüleyebilirsiniz.
1
Bir fotoðraf çektikten sonra 
Oynatým düðmesine basýnýz.
Fotoðraf LCD ekranda görüntülenir.
1 saniyeden daha fazla bir süre için 
4/Display 
düðmesine basýlý tuttuðunuz zaman, LCD Parlak 
Modu etkin hale gelir. LCD ekran belli bir zaman 
süresi için daha parlak olur.
Ýleri ya da geri gidilerek fotoðraflar birer birer izlenebilir.
1
Bir fotoðraf çektikten sonra Q Oynatým düðmesine basýnýz.
Fotoðraf LCD ekranda görüntülenir.
2
Dört-yollu düðmeye (45) basýnýz.
Dört-yollu düðme (4): Bir önceki fotoðrafý görüntüler.
Dört-yollu düðme (5): Bir sonraki fotoðrafý görüntüler.
Bir Fotoðrafýn Ýzlenmesi
Zoom Ekraný 1s.129
Önceki ya da Sonraki Fotoðrafýn Ýzlenmesi
Dört-yollu kontrol düðmesi
Oynatým düðmesi
4/Display düðmesi
Green düðmesi
15/01/2008
15/01/2008
15/01/2008
12:00
12:00
12:00
100-0010
100-0010
100-0010
e_kb449.book  Page 37  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM