Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
47
Genel Ýþlemler
3
Menü Ýþlemlerine Örnek
OK
OK
OK
OK
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
AUTO 800
Ayar
MENU
Çıkış
Format
Ses
Tarih Ayarı
Türkçe
Dünya Saati
Language/
Klasör İsmi
Standart
MENU
AWB
12
M
AUTO 800
Kayıt Modu
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
MENU
AWB
12
M
AUTO 800
Kayıt Modu
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
Auto
12
M
MENU
OK
Tamam
Kayıt Modu
İptal
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Keskinlik
Hafıza
Teş tuş PO
D-Range Tlfsi
Kapalı
Doygunluk
Green Düğmesi
Hafıza
Flaş Modu
Geçiş Modu
Odak Modu
Zoom Konumu
MF Konumu
Beyaz Dengesi
MENU
İptal
OK
Tamam
3 düðmesi
Bir sonraki ekrana
1
3
3
4
3
[A Kayýt Modu] Menüsü
[H Ayar] Menüsü
Ekran seç
4’
2
OK
OK
3
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
e_kb449.book  Page 47  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM