Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
55
4
Fotoðraf Çekimi
• Eðer 
4/Display düðmesine 1 saniyeden daha fazla bir süre için basýlý 
tutarsanýz, LCD Parlak Modu etkin hale gelir. LCD ekran belli bir zaman 
süresi için daha parlak hale gelir. (1s.36)
• Kameranýn sarsýlmasýnýn muhtemel olduðu bazý çekim koþullarý altýnda, 
 (Sarsýntý-önleme uyarýsý) görüntülenecektir. Shake Reduction 
fonksiyonunu kullanarak veya kamerayý bir sehpa üzerinde ya da baþka 
bir zemin üzerinde sabitleyerek resim çekiniz. (1s.57)
• LCD arka zemin ýþýðý kapalý bile olsa, bütün kamera düðmeleri her zaman 
olduðu gibi çalýþýr. Her zamanki gibi fotoðraf çekmek için deklanþöre basýnýz.
e_kb449.book  Page 55  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM