Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
68
4
Fotoðraf Çekimi
2
Dört-yollu düðmeyi (2345
kullanarak istenen bir modu seçiniz.
Örneðin, 
q
 (Manzara modu) seçiniz.
3
4 düðmesine basýnýz.
4
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera odakta iken LCD ekrandaki odak 
çerçevesi yeþil olarak yanar.
5
Deklanþöre tam olarak basýnýz.
Fotoðraf çekilmiþtir.
Resim modlarýnda, Doygunluk, Kontrast, Keskinlik, Beyaz Dengesi 
ve AE Ölçme otomatik olarak ilgili fabrika ayarlarýna ayarlanýr. Bu ayarlarý 
deðiþtiremezsiniz.
Manzara
OK
MENU
Tamam
İptal
Resim modlarý
e_kb449.book  Page 68  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM