Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
81
4
Fotoðraf Çekimi
Çerçeve Oluþturma fonksiyonunu kullanarak dekoratif bir çerçeveye sahip 
fotoðraflar çekebilirsiniz. Kamerada kayýtlý olan üç adet hzaýr çerçeve bulunmaktadýr.
1
Çekim modunda dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
2
Y (Çerçeve Oluþturma) seçmek 
için dört-yollu düðmeyi (
2345
kullanýnýz.
3
4 düðmesine basýnýz.
Çerçeve seçim ekraný görüntülenir.
4
Bir çerçeve seçmek üzere dört-yollu 
düðmeyi (
45) kullanýnýz.
5
4 düðmesine basýnýz.
Seçilen çerçevede nesne belirir.
6
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera odakta iken LCD ekrandaki odak 
çerçevesi yeþil olarak yanar.
Çerçeve Oluþturma modunda Resim Çekimi
Deklanþör düðmesi
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
Green düðmesi
Çerçeve Oluşturma
OK
MENU
Tamam
İptal
Olu
Oluşturulacak olan
turulacak olan
çer
erçeveyi se
eveyi seç
Oluşturulacak olan
çerçeveyi seç
De
Değş
ğştr
tr
Değştr
OK
Tamam
Tamam
Tamam
15/01/2008
15/01/2008
15/01/2008
2
12:00
12:00
2
12:00
e_kb449.book  Page 81  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM