Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
82
4
Fotoðraf Çekimi
7
Deklanþöre tam olarak basýnýz.
Fotoðraf çekilmiþtir.
Yeni bir çerçeve eklemek için, 3. Adýmda Green düðmesi ’ne basýnýz. Ýnternetten 
indirdiðiniz vb. çerçeveleri ekleyebilirsiniz. Yeni bir çerçeve eklendiðinde, 
yeni çerçeve dahili hafýzadaki çerçevelerden birinin yerine kaydedilir. Bir çerçeve 
eklemeden önce, bunu ilk olarak SD Hafýza Kartýna kopyalayýnýz.
1
Çerçeve seçim ekranýnda, silmek istediðiniz çerçeveyi seçiniz 
ve Green düðmesi’ne basýnýz.
Bir mesaj görüntülenir ve SD Hafýza Kartýnda bulunan dahili hafýzaya 
ekleyebileceðiniz yeni çerçeveler görüntülenir.
2
Dört-yollu düðmeyi (45) kullanarak, eklemek istediðiniz 
çerçeveyi seçiniz ve 
4 düðmesine basýnýz.
Çerçeve, 1. Adýmda seçilen çerçevenin yerine dahili hafýzaya kaydedilir.
• Kaydediln Piksel ayarý 3M olarak sabitlenir ve baþka herhangi bir boyuta 
deðiþtirilemez.
• Sürekli Çekim, Çerçeve Oluþturma modunda olasý deðildir.
Yeni Bir Çerçeve Kaydetmek Ýçin
Dahili hafýzaya, SD Hafýza Kartýndan yeni bir çerçeve eklendiðinde, yeni çerçeve 
dahili hafýzadaki çerçevelerden birinin yerine kaydedilir. Yerine kayýt yapýlan 
çerçeve dahili hafýzadan silinir.
Yeni çerçeveler indirmek üzere aþaðýdaki URL üzerinden 
PENTAX websitesini ziyaret ediniz.
http://www.pentax.co.jp/english/support/digital/frame_02.html
e_kb449.book  Page 82  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM