Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
8
PENTAX REMOTE Assistant 3
I det här avsnittet beskrivs hur man startar och avslutar PENTAX REMOTE 
Assistant 3, hur huvudfönstret ser ut och vilka funktioner som finns.
Koppla kameran till datorn med USB-kabeln när du vill använda PENTAX 
REMOTE Assistant 3. (s.19)
Du kan ansluta kameran innan du startar PENTAX REMOTE Assistant 3 
eller medan du kör programmet som hittar kameran så att du kan använda 
programmets funktioner.
Det går inte att använda funktionerna i PENTAX REMOTE Assistant 3 om det 
inte finns någon kamera kopplad till datorn.
Ansluta kameran till datorn
• Automatiska avstängningen är inte i funktion när kameran är kopplad till dator.
• Vi rekommenderar att kameran körs med nätadapter när du använder PENTAX 
REMOTE Assistant 3 och har kameran ansluten till datorn under längre perioder.
• Uppdatera inbyggda programmet i q till version 1.20 eller senare innan du 
använder PENTAX REMOTE Assistant 3. Hur du gör detta beskrivs på 
http://www.pentax.co.jp/english/support/.
e_kb442_ra.book  Page 8  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM