Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
11
I det här avsnittet förklaras uppbyggnaden av huvudfönstret i PENTAX 
REMOTE Assistant 3 och de olika fönsterdelarnas funktion.
Huvudfönstret
• Ett huvudfönster visas för varje kamera om flera kameror är kopplade till datorn.
• Kamerahusnumret visas i rubriklisten och kamerans modellnamn och beteckningen 
på objektivet visas i statusfältet på respektive huvudfönster. (s.12, s.14)
Verktygsfält
Rubriklist
Menyfält
Virtuellt sökarområde
Statusfält
e_kb442_ra.book  Page 11  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM