Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
12
I rubriklisten visas kamerahusnumret för kameran som hör till huvudfönstret. 
Du kan använda dialogrutan [Set body number] (Ange kamerahusnummer) 
i programmet och tilldela kameran ett kamerahusnummer. (s.21)
Du kan välja fjärrstyrd fotografering och ställa in kameran från menyfältet. 
Du kan också ändra inställningarna för PENTAX REMOTE Assistant 3 från 
menyfältet. (s.15)
I verktygsfältet visas symbolerna funktioner som finns på menyerna och som 
du använder ofta. Klicka på en symbol i verktygsfältet eller välj ett alternativ 
på menyn på verktygsfältet för att ställa in eller använda funktionen. (s.17)
Rubriklist
Menyfält
Verktygsfält
e_kb442_ra.book  Page 12  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM