Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
14
Klicka på 
 i övre högra hörnet på den virtuella sökaren när du vill docka den 
flytande virtuella sökaren till huvudfönstret.
Här visas modellnamnet på den anslutna kameran och beteckningen 
på objektivet.
Statusfält
e_kb442_ra.book  Page 14  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM