Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
17
I detta avsnitt beskrivs utseende och funktioner för verktygsfältet i PENTAX 
REMOTE Assistant 3.
Välj [Toolbar] (Verktygsfält) på menyn [View] (Visa). En bock (
) förs in till 
vänster om [Toolbar] (Verktygsfält) på menyn [View] (Visa) och verktygsfältet 
visas i huvudfönstret.
Välj [Toolbar] (Verktygsfält) på menyn [View] (Visa). Bocken (
) tas bort och 
verktygsfältet tas bort från huvudfönstret.
Nedan förklaras vad symbolerna från vänster till höger i verktygsfältet betyder.
Verktygsfält
Visa/dölja verktygsfältet
Symbolerna i verktygsfältet
Nummer Symbol (knapp)
Beskrivning
1
Save Mode
(Spara-funktion)
Välj spara-funktion i listan ([Single shot mode] 
(Enbild), [Buffer select mode] (Buffertlagring) eller 
[Auto save mode] (Spara automatiskt)) när du 
fotograferar från PENTAX REMOTE Assistant 3.
Detta gör samma sak som om du väljer [Single shot 
mode] (Enbild), [Buffer select mode] (Buffertlagring) 
eller [Auto save mode] (Spara automatiskt) 
på menyn [File] (Arkiv). (s.26)
2
AF execution 
(Aktivera 
autofokusering)
Sätter igång autofokuseringen i kameran.
Samma som att välja [AF execution] (Aktivera 
autofokusering) på menyn [Camera] (Kamera).
3
AE lock 
(Exponeringslås)
Låser/frigör exponeringslåset i kameran.
Samma som att välja [AE lock] (Exponeringslås) 
på menyn [Camera] (Kamera).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
e_kb442_ra.book  Page 17  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM