Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.
Det här är bruksanvisningen till programmet “PENTAX REMOTE Assistant 3” för 
din Windows- eller Macintosh-dator så att du kan använda datorn för att ta/titta på 
bilder som du tagit med kameran. Studera bruksanvisningen till kameran och den 
här handboken innan du använder den och “PENTAX REMOTE Assistant 3”, så 
att du får ut det mesta av alla funktioner och möjligheter.
Spara bruksanvisningarna till kameran och programmen då de är viktiga verktyg 
för att klargöra kamerans möjligheter på ett begripligt sätt.
Upphovsrätt
Bilder som tagits med kameran och som är avsedda för annat än personligt bruk, får inte 
användas utan tillstånd, enligt vad som anges i lagen om upphovsrätt. Det finns tillfällen när 
rätten till bilder tagna för personligt bruk är begränsad; demonstrationer, föreställningar och 
utställda föremål. Bilder som tagits med avsikt att erhålla upphovsrätt kan heller inte användas 
för annat än vad som anges i lagen om upphovsrätt.
Om varumärken
• PENTAX och smc PENTAX är PENTAX Corporations varumärken.
• PENTAX PHOTO Browser, PENTAX PHOTO Laboratory, PENTAX REMOTE Assistant 
är varumärken som tillhör PENTAX Corporation.
• Mac OS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.
 SD- och SDHC-logotyperna är varumärken.
• Produkten använder DNG-teknik med licensrätt från Adobe Systems Incorporated.
 DNG-logotypen är endera ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör 
Adobe Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder.
• Övriga märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör 
respektive företag.
Friskrivningsklausul
• PENTAX ansvarar inte för skador som uppstått direkt eller indirekt på grund av att 
programvaran använts eller följdskador, skador på data, program och andra immateriella 
tillgångar, förlorad förtjänst eller förväntade vinster eller tvister med tredje part som uppstått 
när denna programvara använts.
• Programvarans specifikationer kan ändras utan att särskilt meddelas.
 
Symbolerna i bruksanvisningen betyder följande:
Skärmdumparna i bruksanvisningen kan se annorlunda ut, beroende på vilken 
dator som används.
Anger information som är bra att känna till.
Anger varningar och anmärkningar om användningen.
e_kb442_ra.book  Page 2  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM