Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
18
4
Green Button 
(Grön knapp)
Fungerar som gröna knappen på kameran med 
aktuella inställningar.
Samma som att välja [Green Button] (Grön knapp) 
på menyn [Camera] (Kamera).
5
Synchronous shooting 
(Synkron 
fotografering)
När den är aktiverad utlöses slutaren i kameran 
samtidigt som slutarna i övriga huvudfönster för 
de andra kamerorna utlöses.
Samma som att välja [Synchronous shooting] 
(Synkron fotografering) på menyn [Tools] (Verktyg).
6
Set-up (Inställning)
Tar fram dialogrutan [Set-up] (Inställningar).
Samma som att välja [Set-up] (Inställningar) 
på menyn [Camera] (Kamera). (s.40)
7
Custom Setting 
(Specialinställningar)
Tar fram dialogrutan [Custom Setting] 
(Specialinställningar).
Samma som att välja [Custom Setting] 
(Specialinställningar)på menyn [Camera] (Kamera). 
(s.45)
8
Options (Alternativ)
Tar fram dialogrutan [Options] (Alternativ).
Samma som att välja [Options] (Alternativ) 
på menyn [Tools] (Verktyg). (s.51)
9
Help (Hjälp)
Tar fram hjälpfönstret.
Samma som att välja [PENTAX REMOTE Assistant 
Help] (Hjälp för PENTAX REMOTE Assistant) 
på menyn [Help] (Hjälp).
Nummer Symbol (knapp)
Beskrivning
e_kb442_ra.book  Page 18  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM