Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
19
Ansluta kameran till dator
I detta avsnitt förklaras hur man kopplar kameran till datorn
Koppla in kameran med USB-kabeln som följde med kameran när du vill 
använda PENTAX REMOTE Assistant 3.
Du kan ansluta kameran innan du startar PENTAX REMOTE Assistant 3 eller 
medan du kör programmet som hittar kameran så att du kan använda 
programmets funktioner.
Det går inte att använda funktionerna i PENTAX REMOTE Assistant 3 om det 
inte finns någon kamera kopplad till datorn.
PENTAX REMOTE Assistant 3 hittar och kan köra flera kameror samtidigt. 
När flera kameror är inkopplade visas ett huvudfönster för varje ansluten 
kamera.
Koppla in USB-kabeln i USB-porten på datorn och USB/video-kontakten 
på kameran.
Koppla in kamerorna på varsin USB-port i datorn.
Anslut ett USB-nav om datorn bara har en USB-port. Koppla sedan kamerorna 
till USB-navet.
Ansluta kameran
• Automatiska avstängningen är inte i funktion när kameran är kopplad till dator.
• Vi rekommenderar att kameran körs med nätadapter när du använder PENTAX 
REMOTE Assistant 3 och har kameran ansluten till datorn under längre perioder.
Ansluta en kamera
Ansluta flera kameror
• Beroende på typ av USB-nav kan det uppstå problem vid anslutning av flera kameror.
• PENTAX REMOTE Assistant 3 fungerar med upp till fyra kameror som är 
inkopplade samtidigt till datorn. PENTAX REMOTE Assistant 3 kan ha svårigheter 
att hitta och köra fler kameror korrekt.
e_kb442_ra.book  Page 19  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM