Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
20
När du har flera kameror inkopplade väljer du vilken kamera som ska styras 
på undermenyn [Switch body] (Växla kamerahus), på menyn [View] (Visa).
Välja kamera som ska användas
• Använd dialogrutan [Set body number] (Ange kamerahusnummer) för att ange 
och kontrollera husnumret för respektive kamera. (s.21)
• Husnumret som angivits för respektive kamera visas också på datapanelen 
på kameran.
e_kb442_ra.book  Page 20  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM