Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
24
Fokusfunktion
Välj 
fokusfunktionsarmen 
(C).
Fokusområde-
funktion 
(fokuspunkt)
Ställ in med 
fokuspunktratten. 
(D).
• De fyra kamerainställningarna visas i dialogrutan [Shooting Conditions] 
(Fotograferingsbetingelser). (s.30)
• När funktionsratten på kameran står på 
A
 kan du välja exponeringsfunktion 
med dialogrutan [Shooting Conditions] (Fotograferingsbetingelser) i PENTAX 
REMOTE Assistant 3. (s.30)
(C)
(D)
e_kb442_ra.book  Page 24  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM