Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
25
Studera följande förebyggande åtgärder innan du tar bilder med PENTAX 
REMOTE Assistant 3.
• Automatiska avstängningen är inte i funktion när kameran är kopplad till dator.
Vi rekommenderar att kameran körs med nätadapter när du använder 
PENTAX REMOTE Assistant 3 och har kameran ansluten till datorn under 
längre perioder.
• Kontollera kamerans placering
PENTAX REMOTE Assistant fjärrmanövrerar kameran. Du måste därför 
ställa upp den efter var motivet och datorn finns och sätta fast kameran på 
stativ eller annat så att den sitter stadigt och lätt kan anslutas till datorn. Om 
du fotograferar utomhus eller ofta flyttar kameran kan det vara behändigt att 
använda en bärbar dator.
• Kontrollera var bilderna sparas och hur mycket ledigt minne som finns i datorn.
Oavsett vilken spara-funktion du valt måste du ange var bilderna ska sparas 
och se till att där finns tillräckligt med minnesutrymme. Vi rekommenderar att 
du använder en andra hårddisk eller annat medium, särskilt om du tar bilder 
med RAW-format eller RAW+-format.
Förbyggande åtgärder
e_kb442_ra.book  Page 25  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM