Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
26
Man kan spara bilder i datorn på tre olika sätt när man tar bilder med PENTAX 
REMOTE Assistant 3.
En bild tas åt gången och sparas på angiven plats.
När du fotograferar med den här funktionen visas varje bild som tas i den 
virtuella sökaren tillsammans med dialogrutan [Save As] (Spara som).
I dialogrutan [Save As] (Spara som) visas målmapp och filnamn som angetts 
i dialogrutan [Options] (Alternativ). Du kan ändra både målmapp och filnamn 
innan du sparar bilden. (s.51)
Spara-funktioner
Single Shot Mode (Enbildstagning)
• Klickar du på [Cancel] (Avbryt) eller på 
 stängs dialogrutan [Save As] (Spara 
som) och bilden raderas utan att sparas.
• Stänger du av kameran medan dialogrutan [Save As] (Spara som) visas raderas 
bilden utan att sparas.
e_kb442_ra.book  Page 26  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM