Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
1
Medföljande program................................................................3
Medföljande programvara...............................................................................3
Systemkrav.....................................................................................................4
Installering av programvaran...................................................5
Om du har Windows .......................................................................................5
Om du har Macintosh .....................................................................................7
PENTAX REMOTE Assistant 3 .................................................8
Ansluta kameran till datorn .............................................................................8
Starta PENTAX REMOTE Assistant 3............................................................9
Huvudfönstret ...............................................................................................11
Menyfält ........................................................................................................15
Verktygsfält...................................................................................................17
Ansluta kameran till dator ......................................................19
Ansluta kameran...........................................................................................19
Välja kamera som ska användas..................................................................20
Dialogrutan [Set Body Number] (Ange husnummer) ....................................21
Fotografering...........................................................................23
Förbereda fotografering................................................................................23
Spara-funktioner ...........................................................................................26
Fotografering ................................................................................................28
Dialogrutan [Shooting Conditions] 
(Fotograferingsbetingelser) ...................................................30
Dialogrutan [Shooting Conditions] (Fotograferingsbetingelser)....................30
Visa/dölja dialogrutan [Shooting Conditions] (Fotograferingsbetingelser)....30
Inställningar av fotograferingsbetingelser.....................................................31
Utökad fotografering – intervalltagning/fördröjd tagning ...34
Intervalltagning/fördröjd tagning ...................................................................34
Ta fram dialogrutan [Interval/Timer shooting] (Intervall-/fördröjd tagning)....34
Time Delay (Fördröjning)..............................................................................35
Interval (Intervall)..........................................................................................35
Number of Shots (Antal bilder) .....................................................................35
Release All Shutters (Utlös alla slutare) .......................................................35
Utökad fotografering – B-läge med fördröjning ...................36
B-läge ...........................................................................................................36
Ta fram dialogrutan [Bulb Timer] (B-läge med fördröjning) ..........................37
Time Delay (Fördröjning)..............................................................................37
Interval (Intervall)..........................................................................................37
Number of Shots (Antal bilder) .....................................................................38
Exposure Time (Exponeringstid) ..................................................................38
Composite (Komposit) ..................................................................................38
Innehäll
e_kb442_ra.book  Page 1  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM