Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
28
En kryssruta visas i övre högra hörnet på indexbilderna i fönstret [Camera 
buffer] (Kamerabuffert). Du kan bocka i rutan (
) och markera bilden för att 
sedan använda verktygsfältet i fönstret [Camera buffer] (Kamerabuffert) och 
utföra åtgärderna nedan.
Tagna bilder sparas automatiskt på angiven plats.
Ange målmapp och filnamnsregel i dialogrutan [Options] (Alternativ). (s.51)
Det går inte att använda virtuella sökaren i PENTAX REMOTE Assistant 3 för 
att kontrollera bildutsnittet innan bilden tas. Komponera bilden med hjälp av 
kamerasökaren.
Klicka på 
 i verktygsfältet i fönstret så markeras alla bilder.
Sparar markerad(e) bild(er). Dialogen [Save As] (Spara som) visas 
för varje bild. I dialogrutan visas målmapp och filnamn som angetts 
i dialogrutan [Options] (Alternativ). Du kan ändra målmapp och 
filnamn innan bilden sparas. (s.51)
Raderar markerad(e) bild(er). En varningsdialog visas. 
Klicka på [OK] för att bekräfta åtgärden.
Auto Save Mode (Autospara)
Fotografering
Kontrollera bildutsnitt
e_kb442_ra.book  Page 28  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM