Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
29
Du kan ställa in och kontrollera exponerings- och kvalitetsinställningarna 
i dialogrutan [Shooting Conditions] (Fotograferingsbetingelser). (s.30)
Gör det som behövs enligt nedan när du valt bildutsnitt och innan du tar bilder.
Välj [Shutter release] (Utlös avtryckaren)på menyn [Camera] (Kamera) eller 
klicka på fjärravtryckarknappen så att slutaren på den aktiva kameran utlöses 
och en bild tas.
När du väljer [Shutter release] (Utlös avtryckaren) på menyn [Camera] (Kamera) 
eller klickar på fjärravtryckaren kan slutaren bete sig på olika sätt beroende på 
hur kameran är inställd. Mer information finns i kamerans bruksanvisning och 
i [Save Modes] (Sparafunktioner) i avsnitten ”Fotografering” (s.26) och 
”Dialogrutan [Options] (Alternativ)” (s.51) i den här handboken.
Ställa in fotograferingsbetingelserna
AF Execution (Aktivera autofokus), AE Lock 
(Exponeringslås) och Green Button (Grön knapp)
Välj [AF execution] (Aktivera 
autofokus) på menyn [Camera] 
(Kamera) eller klicka på 
 (Aktivera 
autofokus) i verktygsfältet
Autofokusfunktionen i kameran aktiveras. 
Gör detta när du fotograferar med 
autofokusfunktionen.
Detta utför samma sak som när du riktar objektivet 
mot motivet och trycker ner avtryckaren 
halvvägs eller trycker på =-knappen på 
kameran och har valt autofokusfunktionen.
AF-punkten lyser röd i den virtuella sökaren.
Välj [AE lock] (Exponeringslås) 
på menyn [Camera] (Kamera) eller 
klicka på 
 i verktygsfältet
Låser/frigör exponeringslåset i kameran.
Detta är samma sak som att trycka 
på L-knappen på kameran.
Välj [Green Button] (Grön knapp) 
på menyn [Camera] (Kamera) eller 
klicka på 
 i verktygsfältet
Fungerar som gröna knappen på kameran med 
aktuella inställningar.
Ta bilden
e_kb442_ra.book  Page 29  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM