Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
30
Dialogrutan [Shooting Conditions] 
(Fotograferingsbetingelser)
I detta avsnitt beskrivs inställningar i dialogrutan [Shooting Conditions] 
(Fotograferingsbetingelser).
I dialogrutan kan du kontrollera och vid behov ändra fotograferingsinställningarna 
i kameran.
En dialogruta visas för varje ansluten kamera.
När du ansluter kameran till datorn och startar PENTAX REMOTE Assistant 3 
visas dialogrutan [Shooting Conditions] (Fotograferingsbetingelser) för den.
Välj [Shooting Conditions] (Fotograferingsbetingelser) på menyn [View] (Visa) 
så att markeringen intill menyalternativet tas bort eller klicka på 
 i övre högra 
hörnet på dialogrutan om du vill dölja den.
Välj [Shooting Conditions] (Fotograferingsbetingelser) på menyn [View] (Visa) 
om du vill ta fram dialogrutan igen.
Dialogrutan [Shooting Conditions] 
(Fotograferingsbetingelser)
Visa/dölja dialogrutan [Shooting Conditions] 
(Fotograferingsbetingelser)
En dialogruta med [Shooting Conditions] (Fotograferingsbetingelser) visas för varje 
ansluten kamera. Vill du visa dialogrutan [Shooting Conditions] (Fotograferings-
betingelser) för en annan kamera väljer du kameran på undermenyn [Switch body] 
(Växla kamerahus) på menyn [View] (Visa) och sedan [Shooting Conditions] 
(Fotograferingsbetingelser) på menyn [View] (Visa). (s.20)
e_kb442_ra.book  Page 30  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM