Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
31
I dialogrutan [Shooting Conditions] (Fotograferingsbetingelser) visas aktuella 
inställningar för kameran. När du ändrar inställningarna i dialogrutan överförs 
ändringarna till kameran.
Inställningar av fotograferingsbetingelser
Exposure Mode 
(Exponerings-
funktion)
Detta fungerar bara om funktionsratten på kameran står på A.
AE Metering 
(Ljusmätning)
Denna inställning kan inte ändras från PENTAX REMOTE 
Assistant 3.
Flash Mode 
(Blixtfunktion)
Du kan ändra inställningen efter fotograferingsfunktion. Den går 
att ställa in även om inte blixten på kameran är uppfälld. Det går 
inte att välja r (trådlös blixt) om du valt frammatningsfunktion 
i
 (3 sek. fördröjning).
Drive Mode 
(Frammatning)
Du kan ändra inställningen. Väljer du i (3 sek. fördröjning) med 
blixtfunktionen r (trådlös blixt) ändras blixtfunktionen till E (alltid blixt).
Det går inte att välja j (seriebildstagning) när exponeringsfunktionen 
p
 (B-läge) är vald.
När u är ansluten kan j (Kontinuerlig tagning) inte väljas.
Synchronize 
(Synkronisering)
Du kan kopiera aktuella inställningar till andra kameror när flera 
kameror är anslutna till datorn.
Klicka på [Synchronize] (Synkronisera) så visas dialogrutan 
[Synchronize shooting conditions] (Synkronisera fotograferings-
betingelser). Bocka för husnumret på kameran som du vill överföra 
inställningarna till och klicka sedan på [OK].
Shutter Speed 
(Slutartid)
Du kan ändra denna inställning när fotograferingsfunktionen 
e
 (Hyper-program), b (Bländarautomatik), L (Bländar- och 
tidsautomatik) eller a (Hypermanuell) är vald.
Aperture 
(Bländare)
Du kan ändra denna inställning när fotograferingsfunktionen 
e
 (Hyper-program), c (Tidsautomatik), L (Bländar- och 
Tidsautomatik) eller a (Hypermanuell) p (B-läge) eller 
M
 (X-synkronisering).
EV 
Compensation 
(Exponerings-
kompensation)
Du kan ändra denna inställning när fotograferingsfunktionen 
e
 (Hyper-program), K (Känslighetsprioritet), 
b
 (Bländarautomatik), c (Tidsautomatik) eller L (Bländar- och 
Tidsautomatik) är vald.
Flash 
Compensation 
(Blixt-
kompensation)
Du kan ändra denna inställning när någon annan 
fotograferingsfunktion än B (Grön) är vald.
Exposure Bracket 
(Alternativ-
exponering)
Du kan ändra denna inställning när någon annan 
fotograferingsfunktion än B (Grön) eller p (B-läge).
Anger antal rutor och stegintervall.
e_kb442_ra.book  Page 31  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM