Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
33
Contrast 
(Kontrast)
Inställningen kan ändras.
Antalet tillgängliga nivåer beror på vilken kamera som är inkopplad.
Fine Sharpness 
(Fin skärpa)
Klicka på 
 (Skärpesymbolen) för att växla till 
 (Hög skärpa) 
när u är inkopplad.
Sharpness 
(Skärpa)
Inställningen kan ändras.
Antalet tillgängliga nivåer beror på vilken kamera som är inkopplad.
Toning
Inställningen kan ändras när u är inkopplad och du har valt 
[Image Tone] (Bildton) [Monochrome] (Monokrom).
Filter Effect 
(Filtereffekt)
Inställningen kan ändras när u är inkopplad och du har valt 
[Image Tone] (Bildton) [Monochrome] (Monokrom).
Image Save 
Mode (Spara-
funktion)
Du kan ändra filformat, antalet pixlar och JPEG-kvalitet.
Shake Reduction 
(Antiskakfunktion)
Denna inställning kan inte ändras från PENTAX REMOTE 
Assistant 3.
Autofocus Mode 
(Autofokus-
funktion)
Denna inställning kan inte ändras från PENTAX REMOTE 
Assistant 3.
AF Point 
(focusing area) 
Fokuspunkt
(fokusområde)
Denna inställning kan inte ändras från PENTAX REMOTE 
Assistant 3.
Lens focal length 
(Objektivets 
brännvidd)
Denna inställning kan inte ändras från PENTAX REMOTE 
Assistant 3.
• Beroende på modell och hur kameran dit inställningarna ska kopieras är inställd, 
kopieras inte vissa fotograferingsbetingelser när du klickar på [Synchronize] 
(Synkronisera).
• Mera information finns i kamerans bruksanvisning.
e_kb442_ra.book  Page 33  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM