Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
35
Anger fördröjningen tills fotograferingen startar efter att du klickat på [Start].
Du kan ange från 0 sekunder till 12 timmar, 0 minuter och 0 sekunder.
Anger tiden mellan bilderna när du ställt in [Number of shots] (Antal bilder) 
till [2] eller fler (Interval).
Du kan ange detta från 0 sekunder till 24 timmar, 0 minuter och 0 sekunder.
Anger antalet bilder som ska tas. Om du väljer [1] inaktiveras [Interval] (Intervall) 
och du kan bara välja fördröjd tagning.
Du kan välja mellan [1] och [99].
Bocka för [Release all shutters] (Utlös alla slutare) om alla kameror ska 
ta bilder samtidigt.
Time Delay (Fördröjning)
Interval (Intervall)
Om du angett ett mycket kort intervall eller om det är kortare än exponeringstiden 
kan verkliga intervallet bli längre än det inställda.
Number of Shots (Antal bilder)
Release All Shutters (Utlös alla slutare)
• [Synchronous shooting] (Synkron tagning) är inaktiverad vid [Interval/Timer 
shooting] (Intervall-/fördröjd tagning). När flera kameror är kopplade till datorn 
tar endast den aktiva kameran bilder även om du valt [Synchronous shooting] 
(Synkron fotografering) om du inte bockat för [Release all shutters] (Utlös alla slutare).
• När flera kameror är kopplade till datorn kan inte [Release all shutters] (Utlös alla 
slutare) anges för några av kamerorna.
e_kb442_ra.book  Page 35  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM