Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
2
Dialogrutan [Set-up]/[Date Adjust] 
(Inställningar/datuminställning).............................................40
Dialogrutan [Set-up] (Inställningar)...............................................................40
Ta fram dialogrutan [Set-up] (Inställningar) ..................................................40
Inställningar ..................................................................................................41
Dialogrutan [Date Adjust] (Datuminställning)................................................42
Dialogrutan [USER Mode Settings] 
(Inställningar för USER-läge) .................................................43
Dialogrutan [USER Mode Settings] (Inställningar för USER-läge) ...............43
Ta fram dialogrutan [USER Mode Settings] (Inställningar för USER-läge) ..43
USER Mode Settings (Inställningar för USER-läge).....................................44
Spara inställningarna i datorn.......................................................................44
Ladda en fil med inställningar för USER-läge...............................................44
Dialogrutan [Custom Setting] (Specialinställningar)...........45
Dialogrutan [Custom Setting] (Specialinställningar) .....................................45
Ta fram dialogrutan [Custom Setting] (Specialinställningar) ........................45
Specialinställningar.......................................................................................46
Ändra anpassade inställningar .....................................................................47
Spara anpassade inställningar i datorn ........................................................47
Ladda en fil med anpassade inställningar ....................................................47
Återställa specialinställningar .......................................................................47
Dialogrutan [Measure Manual White Balance] 
(Mäta vitbalansen manuellt) ...................................................48
Dialogrutan [Measure manual white balance] (Mäta vitbalansen manuellt) ... 48
Ta fram dialogrutan [Measure manual white balance] 
(Mäta vitbalansen manuellt) .........................................................................48
Avtryckare.....................................................................................................49
[Change Area] (Ändra område) ....................................................................49
[Measure] (Mät) ............................................................................................50
Dialogrutan [Options] (Alternativ) .........................................51
Dialogrutan [Options] (Alternativ) .................................................................51
Ta fram dialogrutan [Options] (Alternativ).....................................................51
Inställning för autospara ...............................................................................52
Fjärrutlösar funktion......................................................................................53
Meddelanden ...........................................................................54
e_kb442_ra.book  Page 2  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM