Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
38
Anger antalet bilder som ska tas. Om du angett [1] är inställningarna för 
[Interval] (Intervall), [Exposure time increment for second and subsequent 
frames] (Exponeringstidsstegning för andra och följande rutorna) och 
[Composite] (Komposit) inaktiverade.
Du kan ange ett värde mellan [1] och [9].
Anger [Exposure time for first frame] (Exponeringstid för första rutan) och 
[Exposure time increment for second and subsequent frames] 
(Exponeringstidstegning för andra och följande rutorna) i läge [With one body] 
(Med ett kamerahus).
Anger [Exposure time] (Exponeringstid) i läge [With multiple bodies] (Med flera 
kamerahus).
Du kan ställa in [Exposure time for first frame] (Exponeringstid för första rutan) 
och [Exposure time] (Exponeringstid) från 1 sekund till 60 minuter och 0 sekunder.
Anger exponeringstidsökningen för andra och följande rutorna.
Anger om en överlagrad kompositbild ska skapas av de tagna bilderna.
Number of Shots (Antal bilder)
Exposure Time (Exponeringstid)
Exposure Time Increment for Second and Subsequent Frames 
(Exponeringstidstegning för andra och följande rutorna) 
None (Ingen)
Bilderna tas med samma exponeringstid.
Equal ratio (x2) 
(Samma 
förhållande (x2))
Bilderna tas med dubbla föregående exponeringstiden.
Equal difference 
(Samma skillnad)
Bilderna tas med samma exponeringstid som den föregående plus 
en angiven tid.
Maximal exponeringstid är 60 minuter. Därför kan inte exponeringstiden överstiga 
60 minuter om du valt [Equal ratio (x2)] (Samma förhållande (x2)) eller 
[Equal difference] (Samma skillnad) vid tagning av det antal bilder som angetts 
i [Number of shots] (Antal bilder).
Composite (Komposit)
No (Nej)
Bilderna överlagras inte.
Add (Addera)
Överlagrar bilderna med en metod där RGB-värdet adderas för 
varje bildpunkt. Ju fler bilder som överlagras desto ljusare blir den 
överlagrade bilden.
Average 
(Genomsnitt)
Överlagrar tagna bilder med en metod där RGB-värdet för varje 
bildpunkt bestäms genom att RGB-värdet som adderas till varje 
bildpunkt divideras med [Number of shots] (Antal bilder). 
Kompositbilden får en ljusstyrka som är ett genomsnitt av ljusvärdet 
i varje överlagrad bild.
e_kb442_ra.book  Page 38  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM