Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
39
Anger om kompositbilden ska passas samman när du valt [Add] (Addera) eller 
[Average] (Genomsnitt).
Om du väljer [Yes] (Ja) kan du justera vinkeln och horisontell och vertikal 
position för varje bild som tas efter den första via dialogrutan [Adjust composite] 
(Passa in komposit) som visas efter att det antal bilder som angetts i [Number 
of shots] (Antal bilder) tagits.
Klicka på två punkter på förhandsgranskningsbilder. Visa punkterna på första 
bilden och välj en bild i listan nere till vänster i dialogrutan [Adjust composite] 
(Passa in lagren) och välj två punkter på samma sätt. Placeringen justeras 
automatiskt så att punkterna överlappas.
Du kan också justera vinkeln och placeringen horisontellt och vertikalt med 
knapparna till höger i dialogrutan.
Klicka på [OK] och spara kompositbilden som en enda bild när du är klar.
(Förhandsgranskningsbilden visas.)
Om du valt [Add] (Addera) eller [Average] (Genomsnitt) är [Exposure time increment 
for second and subsequent frames] (Exponeringstidstegning för andra och följande 
rutorna) inaktiverat och exponeringstiden är fast inställd på [Exposure time for first 
frame] (Exponeringstid för första rutan).
Alignment (Passa samman)
e_kb442_ra.book  Page 39  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM