Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
40
Dialogrutan [Set-up]/[Date Adjust] 
(Inställningar/datuminställning)
I detta avsnitt beskrivs inställningarna i dialogrutorna [Set-up] (Inställningar) 
och [Date Adjust] (Datuminställning).
I fönstret kan du ändra inställningarna för ljudsignal, tidzon, info-skärm, 
ljusstyrka, videoformat, mappnamn, dammborttagning och filnamn som finns 
på menyn [Set-up] (Inställningar) i kameran.
Klicka på [OK] som överförs inställningarna till kameran.
Klicka på [Cancel] (Avbryt) eller på 
 i övre högra hörnet på dialogrutan 
för att avbryta.
Välj [Set-up] (Inställningar) på menyn [Set-up] (Kamera).
Dialogrutan [Set-up] (Inställningar)
Ta fram dialogrutan [Set-up] (Inställningar)
e_kb442_ra.book  Page 40  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM