Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
41
I dialogrutan [Set-up] (Inställningar) visas aktuella inställningar i kameran. 
Klicka på [OK] så överförs ändringarna till kameran.
Inställningar
Beep (Ljudsignal)
Anger om ljudsignalen ska vara på eller av. Bocka för det 
alternativ av ljudsignal som önskas.
World Time (Tidzon)
Tryck på knappen för önskad tidzon (X (Destination) eller 
W
 (Hometown)).
Bocka för [DST] för att ange sommartid.
Guide display 
(Info-skärm)
Välj tid för visning av info-skärm i listan.
Brightness Level 
(Skärmljusstyrka)
Inställning av ljusstyrkan på kamerans LCD-skärm.
Video Output 
(Videoformat)
Tryck på knappen för önskat videoformat.
På u väljs inställningen automatiskt efter valet av 
[World Time] (Tidzon).
Folder Name 
(Mappnamn)
Anger metod för att tilldela namn på mappar i kameran.
Tryck på knappen för önskat mappnamn.
Dust Removal 
(Dammborttagning)
Klicka på [Start immediately] (Starta direkt) så börjar 
dammborttagingen direkt.
Bocka för [Start-up action] (Åtgärd vid start) så avlägsnas 
damm varje gång kameran sätts på.
File Name (Filnamn)
Ange de första fyra tecknen av filnamnet för bilder som tas i 
läge sRGB mode (kan bara väljas när u är inkopplad). 
Välj tecken i listan.
Mera information finns i kamerans bruksanvisning.
e_kb442_ra.book  Page 41  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM