Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
42
Ställer in datum i kameran.
Välj [Date Adjust] (Datuminställning) på menyn [Camera] (Kamera) så visas 
dialogrutan (Datuminställning).
Ange datumformat, datum och klockslag och klicka på [OK] så överförs 
inställningarna till kameran.
Klicka på [Cancel] (Avbryt) eller på 
 i övre högra hörnet på dialogrutan 
för att avbryta.
Dialogrutan [Date Adjust] (Datuminställning)
Mera information finns i kamerans bruksanvisning.
e_kb442_ra.book  Page 42  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM