Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
43
Dialogrutan [USER Mode Settings] 
(Inställningar för USER-läge)
I detta avsnitt beskrivs inställningarna i dialogrutan [USER mode settings] 
(Inställningar för USER-läge).
Du kan ändra inställningarna för USER-funktionen i kameran via denna dialogruta.
Du kan också spara inställningarna i datorn och ladda inställningar från en 
sparad fil.
Klicka på [OK] som överförs inställningarna till kameran.
Klicka på [Cancel] (Avbryt) eller på 
 i övre högra hörnet på dialogrutan 
för att avbryta.
Välj [USER mode settings] (Inställningar för USER-läge) på menyn [Camera] 
(Kamera).
Dialogrutan [USER Mode Settings] (Inställningar 
för USER-läge)
Ta fram dialogrutan [USER Mode Settings] 
(Inställningar för USER-läge)
e_kb442_ra.book  Page 43  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM