Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
45
Dialogrutan [Custom Setting] 
(Specialinställningar)
I detta avsnitt beskrivs inställningarna i dialogrutan [Custom Setting] 
(Specialinställningar).
Du kan använda dialogrutan för att kontrollera och ändra inställningarna 
på menyn [Custom Setting] (Specialinställningar). Du kan också spara 
inställningarna i datorn och ladda inställningar från en fil.
Välj [Custom Setting] (Specialinställningar) på menyn [Camera] (Kamera).
Dialogrutan [Custom Setting] (Specialinställningar)
Ta fram dialogrutan [Custom Setting] 
(Specialinställningar)
e_kb442_ra.book  Page 45  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM