Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
46
I dialogrutan [Custom Setting] (Specialinställningar) visas aktuella 
kamerainställningar. Klicka på [OK] för att överföra ändringar till kameran.
Inställningarna i dialogrutan [Custom Setting] (Specialinställningar) är 
uppdelade på fem flikar med rubrikerna [Page 1] (Sida 1),[Page 2] (Sida 2), 
[Page 3] (Sida 3), [Page 4] (Sida 4) och [Page 5] (Sida 5).
Specialinställningar
Page 1 
(Sida 1)
Program line (Program), EV Steps (Exponeringssteg), Sensitivity 
Steps (Känslighetssteg), ISO warning* (ISO-varning), Expand 
sensitivity** (Utöka känslighet), Meter operating time (Mätartid), AE-L 
with AF locked (AE-L med AF låst), Link AF Point and AE (Koppla 
AF-punkt och AE), One-Push Bracketing** (Entrycks alternativtagning)
Page 2 
(Sida 2)
Auto Bracketing order (Ordningsföljd för alternativtagning), Auto EV 
Compensation (Automatisk exponeringskompensation), WB when 
using flash (Vitbalans vid blixt användning), Fine tune when AWB* 
(Finjustera automatisk vitbalans), WB Light Source Fine-Tune** 
(Finjustera ljuskälla för automatisk vitbalans), AF Button Function 
(AF-knappens funktion), AF by Press Halfway (AF vid halvvägs 
nedtryckning), Superimpose AF area (Överlagra AF-område), 
AF in remote control (AF vid fjärrstyrning)
Page 3 
(Sida 3)
Slow Shutter Speed NR (Brusreducering vid långa slutartider), 
High-ISO Noise Reduction** (Brusreducering vid höga känsligheter), 
Color space (Färgrymd), Color Temperature steps (Färgtemperatursteg), 
e-dial in Program (e-rattfunktion i programläge), e-dial in K mode 
(e-ratt i K-läge), e-dial in b mode (e-ratt i b-läge), e-dial in c mode 
(e-ratt i c-läge), e-dial in L & a** (e-ratt i L- och a-läge)
Page 4 
(Sida 4)
e-dial in p & M** (e-ratt i p- och M-läge), Green Button in L & a 
(Grön knapp i L- och a-läge), One-touch RAW+JPEG* (Ett tryck för 
RAW+JPEG), Illuminate LCD panel (Belyst datapanel), Release when 
charging (Frigör vid uppladdning), Flash in wireless mode (Blixt i trådlöst 
läge), Preview Method (Förhandsgranskningsmetod), Recordable 
Image No.* (Antal bilder som kan sparas), Display Sensitivity** (Visa 
känslighet)
Page 5 
(Sida 5)
Initial zoom display* (Zoomvisning vid start), Auto Image Rotation 
(Automatiskt bildrotering), Saving rotation info (Spara rotationsinfo), 
Catch-in focus** (Låsande fokus), Using aperture ring (Användning av 
bländarring)
• Alternativ med en asterisk (*) är inaktiverade när u är inkopplad. Alternativ 
med dubbla asterisker (**) kan bara användas när en u är inkopplad.
• Mera information finns i kamerans bruksanvisning.
• Inställningarna för respektive alternativ kan variera beroende på vilken PENTAX-
kamera som är ansluten.
e_kb442_ra.book  Page 46  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM