Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
47
Välj inställningen på menyn intill alternativet.
Bocka för [Setting] (Inställning) så att Specialinställningar aktiveras 
om inställningen på menyn inte är tillgänglig (grå).
Klicka på [OK] som överförs inställningarna till kameran.
Klicka på [Cancel] (Avbryt) eller på 
 i övre högra hörnet på fönstret om 
du vill avbryta.
Klicka på [Save As] (Spara som) så att dialogrutan [Save As] visas.
Du kan spara aktuella inställningar i dialogrutan [Custom Setting] 
(Specialinställningar) i datorn.
Klicka på [Open...] (Öppna) så att dialogrutan [Open] (Öppna) visas. Välj en fil 
med specialinställningar som finns sparad i datorn och klicka på [Open...] 
(Öppna) så förs inställningarna in i dialogrutan [Custom Setting] 
(Specialinställningar).
Klicka på [Reset] (Återställ) så återställs anpassade inställningar till 
standardinställningar.
Ändra anpassade inställningar
Spara anpassade inställningar i datorn
Ladda en fil med anpassade inställningar
Återställa specialinställningar
Alla inställningar på menyn [A Custom Setting] (Specialinställningar) i kameran 
återställs till standardvärden.
e_kb442_ra.book  Page 47  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM