Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
3
Medföljande program
CD-ROM (S-SW75) som medföljer u innehåller följande program:
• PENTAX REMOTE Assistant 3
PENTAX REMOTE Assistant 3
(9 språk: engelska, franska, tyska, spanska, italienska, ryska, kinesiska 
[traditionell och förenklad], koreanska, japanska)
PENTAX REMOTE Assistant 3 är program som används för inställning och 
styrning av PENTAX digitala systemkameror (q och u) från 
datorn via en USB-anslutning.
Man kan fotografera och göra alla inställningar som kan göras med kameran, 
men också använda funktioner som inte finns i kameran, bland annat framställa 
överlagrade kompositbilder vid fotografering i B-läge.
Dessutom sparas bilder som du tar med PENTAX REMOTE Assistant 3 direkt 
i datorn. Med PENTAX REMOTE Assistant 3 slipper du besväret med att föra 
över bilderna till datorn och du kan ta bilder utan att behöva bekymra dig om 
hur mycket minne som finns kvar.
Den här bruksanvisningen behandlar PENTAX REMOTE Assistant 3 med 
skärmdumpar från Windows XP.
Programfunktionerna är nästan samma i Macintosh med undantag för vissa tangenter. 
Macintosh-specifika anvisningar finns i avsnitten “Macintosh” och i den inbyggda 
hjälpen.
Medföljande programvara
e_kb442_ra.book  Page 3  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM