Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
48
Dialogrutan [Measure Manual White 
Balance] (Mäta vitbalansen manuellt)
I detta avsnitt beskrivs inställningarna i dialogrutan [Measure manual white 
balance] (Mäta vitbalansen manuellt).
Funktionen Mäta vitbalansen manuellt ställer in färgstandarden genom att 
mäta vit färg på en önskad punkt utifrån belysningsförhållandena.
Du använder dialogrutan [Measure manual white balance] (Mäta vitbalansen 
manuellt) för att manuellt mäta vitbalansen på datorn.
Klicka på [Close] (Stäng) eller på 
 i övre högra hörnet på dialogrutan för att 
stänga den.
Välj [Measure manual white balance] (Mäta vitbalansen manuellt) på menyn 
[Camera] (Kamera).
Dialogrutan [Measure manual white balance] 
(Mäta vitbalansen manuellt)
Ta fram dialogrutan [Measure manual white balance] 
(Mäta vitbalansen manuellt)
e_kb442_ra.book  Page 48  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM