Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
49
I belysningen som ska användas för vitbalansinställningen håller du ett vitt 
papper så att det fyller sökaren eller väljer ett vitt parti på motivet.
Klicka på [Shutter release] (Avtryckare) så att sökarbilden visas i dialogrutan 
[Measure manual white balance] (Mäta vitbalansen manuellt).
Klicka på [Change area] (Ändra område) för att växla mellan full mätning och 
punktmätning.
Dra med musen eller använd pilknapparna för att ange område om du valt 
punktmätning.
Avtryckare
[Change Area] (Ändra område)
e_kb442_ra.book  Page 49  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM