Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
50
Klicka på [Measure] (Mät) så att vitbalansen mäts när du ställt in mätområdet.
Visas [Manual white balance was measured successfully.] (Mätning av 
vitbalansen lyckades) så har vitbalansen förts in i kameran.
Ändra mätområde eller objekt och försök igen om mätningen misslyckas och 
meddelandet [Failed to measure manual white balance.] (Det gick inte att 
mäta vitbalansen manuellt) visas.
[Measure] (Mät)
e_kb442_ra.book  Page 50  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM