Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
51
Dialogrutan [Options] (Alternativ)
I detta avsnitt beskrivs inställningarna i dialogrutan [Options] (Alternativ).
Du kan använda dialogrutan [Options] (Alternativ) för att bestämma 
filinställningarna för autosparfunktionen och funktionen för fjärravtryckaren 
i huvudfönstret.
Klicka på [Options] (Alternativ) på menyn [Tools] (Verktyg) så visas dialogrutan.
Dialogrutan [Options] (Alternativ)
Ta fram dialogrutan [Options] (Alternativ)
e_kb442_ra.book  Page 51  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM