Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
53
Filnamnsformatet är enligt nedan.
01_ABCD0001.JPG
Anger funktionen för fjärrutlösaren i huvudfönstret (och [Shutter release] 
(Avtryckare) på menyn [Camera] (Kamera)). (s.16)
01_
ABCD
0001
.JPG
Kamerahusnummer Base file name 
(Grundnamn)
Ordningsnummer
Ändelse
Fjärrutlösar funktion
AF with Remote Release 
(Autofokusering med 
fjärrutlösare)
Bocka för alternativet om du vill fotografera med 
autofokus när du klickar på fjärravtryckaren (eller väljer 
[Shutter release] (Avtryckare) på menyn [Camera] (Kamera)).
Release-Lock when Bulb/
Continuous shooting 
(Lås-frigör vid fotografering 
i B-läge/seriebildtagning)
Bocka för alternativet när du vill starta seriebildtagning 
genom att klicka en gång på fjärrutlösaren (eller väljer 
[Shutter release] (Avtryckare) på menyn [Camera] 
(Kamera)). Klicka (eller välj [Shutter release] (Avtryckare)) 
igen för att avbryta fotograferingen.
Vid fotografering i B-läge/seriebildtagning kan du ta bilder 
med ett enda musklick precis som när du håller nere 
avtryckaren helt på kameran.
e_kb442_ra.book  Page 53  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM