Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
55
The specified camera 
buffer image will be 
cleared. OK? 
(Buffertminnet i angiven 
kamera kommer att 
tömmas. OK?)
Meddelandet visas i läge buffertlagring när du försöker 
radera markerade bilder.
Klicka på [OK] så rensas minnet i kameran och bilderna 
raderas.
Manual white balance was 
measured successfully. 
(Mätning av vitbalansen 
lyckades.)
Meddelandet visas när det lyckades att mäta vitbalansen 
manuellt.
Failed to measure manual 
white balance. (Det gick 
inte att mäta vitbalansen 
manuellt.) 
Meddelandet visas när det inte lyckades att mäta 
vitbalansen manuellt.
Klicka på [OK] och försök mäta vitbalansen manuellt igen.
Camera #XX will be 
disconnected. OK? 
(Kamera nr. XX kommer 
att kopplas från. OK?)
Meddelandet visas när du väljer [Disconnect] 
(Koppla från) eller försöker stänga huvudfönstret.
Klicka på [OK] så kopplas kameran från.
Meddelande
Beskrivning
e_kb442_ra.book  Page 55  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM