Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
5
Installering av programvaran
Nedan följer proceduren för installation av PENTAX REMOTE Assistant 3.
Befintliga installationer av PENTAX REMOTE Assistant 3 skrivs över.
Installera PENTAX REMOTE Assistant 3 utan att avinstallera PENTAX 
REMOTE Assistant om du vill fortsätta att använda w med PENTAX 
REMOTE Assistant. (Programmen kan användas sida vid sida.)
Om det finns det flera konton på en dator med Windows XP, Windows Vista 
eller Mac OS X måste du logga in med ett konto som har administratörsrättigheter 
innan programvaran installeras.
1
Sätt på datorn.
Stäng alla öppna program.
2
Sätt i medföljande CD-ROM (S-SW75) i i CD-ROM-enheten 
i datorn.
PENTAX Software Installer-bilden visas.
3
Välj språk på bilden som visas.
Bilden där du väljer program visas.
Om du har Windows
• Om PENTAX Software Installer-bilden inte visas
Gör så här för att få upp PENTAX Software Installer-bilden.
1) Klicka på [Den här datorn] på startmenyn.
2) Dubbelklicka på ikonen [CD-ROM-enhet (S-SW75)].
3) Dubbelklicka på [Setup.exe].
e_kb442_ra.book  Page 5  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM