Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
6
4
Klicka på [PENTAX REMOTE 
Assistant].
5
Välj önskat språk på 
språkvalsbilden och klicka 
på [OK].
6
Installationsprogrammet startar. 
Klicka på [Next] (Nästa).
Följ anvisningarna på skärmen och 
fortsätt med installationen.
Vissa operativsystem väljer språk automatiskt. Fortsätt med steg 6 i installationen. 
Installationsprogrammet startar.
e_kb442_ra.book  Page 6  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM