Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
7
1
Sätt på Macintosh-datorn.
Stäng alla öppna program.
2
Sätt i CD-ROM (S-SW75) i CD-ROM-enheten på datorn.
3
Dubbelklicka på ikonen 
[CD-ROM-enhet (S-SW75)].
Innehållet på CD-ROM-skivan visas.
4
Dubbelklicka på ikonen 
[PENTAX Installer].
PENTAX Software Installer-bilden visas.
5
Välj operativsystem att installera under.
6
Klicka på [PENTAX REMOTE 
Assistant].
Följ anvisningarna på skärmen 
och fortsätt med installationen.
Om du har Macintosh
e02_kb442_ra_7.fm  Page 7  Tuesday, February 5, 2008  2:35 PM