Pentax q Operating Guide (lt)

Download
Ačiū, kad pirkote PENTAX Q skaitmeninį fotoaparatą. Kad galėtumėte efektyviausiai 
išnaudoti visas šio fotoaparato funkcijas ir ypatybes, pirmiausia įdėmiai perskaitykite 
naudojimo instrukciją. Išsaugokite šią instrukciją ateičiai, kad ji visuomet galėtų tapti 
jums pagalbos instrumentu, suprantant visas fotoaparato galimybes. 
Objektyvai, kurie gali būti naudojami su šiuo fotoaparatu
Objektyvai, kurie gali būti naudojami su šiuo fotoaparatu yra Q-bajoneto objektyvai.
Informacija, susijusi su autorių teisėmis
Nuotraukos, nufotografuotos PENTAX Q skaitmeniniu fotoaparatu, negali būti skirtos 
kitiem tikslams, kaip tik asmeniniam naudojimuisi, sutinkamai su nuostatomis, 
išdėstytomis Autorių teisių akte. Pabrėžtina, kad net ir fotografuojant asmeniniam 
naudojimuisi skirtas nuotraukas, kai kuriais atvejais gali būti tam tikrų apribojimų; 
pavyzdžiui, fotografuojant įvairius pristatymus, pasirodymus ir ekspozicijas. 
Nuotraukos, fotografuojamos tikslu įgyti autorių teises, turi būti naudojamos, 
nepažeidžiant nuostatų, išdėstytų Autorių teisių akte, todėl tam taip pat turi būti 
skiriamas dėmesys.
Informacija, susijusi su prekiniais ženklais
PENTAX ir smc PENTAX yra HOYA CORPORATION prekiniai ženklai.
Microsoft ir Windows yra Microsoft Corporation Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose 
šalyse registruoti prekiniai ženklai. Windows Vista yra bet kuris Microsoft Corporation 
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse registruotas prekinis ženklas arba 
prekinis ženklas.
Macintosh, Mac OS ir QuickTime yra Apple Inc., Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose 
šalyse registruoti prekiniai ženklai.
SDHC logotipas yra prekinis ženklas SD-3C, LLC.
Šiame gaminyje yra pritaikyta DNG technologija, kuri pagaminta pagal Adobe Systems 
Incorporated licenciją.
DNG logotipas yra bet kuris Adobe System Incorporated JAV ir/arba kitose šalyse 
registruotas prekinis ženklas arba prekinis ženklas.
HDMI, HDMI logo ir High-Definition Multimedia Interface yra registruotas HDMI 
Licensing LLC prekinis ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse.
Visi kiti vardai ar produktų pavadinimai priklauso atitinkamoms firmoms. Beje, 
šioje instrukcijoje TM ar ® ženklai nėra naudojami visais atvejais.
Šis skaitmeninis fotoaparatas palaiko PRINT Image Matching III versiją. PRINT Image 
Matching leidžia fotoaparatams, spausdintuvams ir programoms padėti fotografams 
sukurti vaizdus artimesnius jų norams. Kai kurių funkcijų nebus galima suaktyvinti 
naudojantis spausdintuvais, kurie nėra suderinami su PRINT Image Matching 
III standartu.
Autorių teisės 2001 Seiko Epson Corporation. Visos teisės yra apsaugotos. PRINT 
Image Matching yra Seiko Epson Corporation prekės ženklas. PRINT Image Matching 
logotipas yra Seiko Epson Corporation prekės ženklas.
PENTAX Q_LIT.book  Page 0  Tuesday, August 30, 2011  3:30 PM