Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
8
Az USB csatlakozási mód megváltoztatása .................................128
A videó kimeneti formátum változtatása .......................................129
Az LCD monitor fényerejének beállítása ......................................130
Az energiatakarékos funkció használata ......................................131
Az Automatikus kikapcsolás letiltása............................................132
A súgó képernyõ beállítása ..........................................................133
Visszatérés az alapbeállításokhoz [Reset] ...................................134
A bekapcsolási képernyõ megváltoztatása ..................................135
Függelék
136
Alapértelmezett beállítások..............................................................136
Az egyes felvételi módokban elérhetõ funkciók ............................139
Opcionális tartozékok.......................................................................140
Üzenetek ............................................................................................141
Hibaelhárítás .....................................................................................143
Fõbb mûszaki adatok .......................................................................145
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK ...........................................................149
Tárgymutató ......................................................................................154
e_kb462.book  Page 8  Friday, January 11, 2008  1:50 PM